Pevnosť v Malých Karpatoch

15,00 

Monografia kladie hlavný dôraz na najvýraznejšie osídlenie spadajúce medzi 8. až 10. storočie, kedy na výbežku Malých Karpát dochádza k formovaniu slovanského výšinného centra, ktoré dosiahlo maximálny rozkvet v časoch Veľkej Moravy v priebehu 9. storočia, kedy vzniká rozsiahla pevnosť, ktorá nebola len útočiskom, remeselno-obchodným strediskom, ale aj centrom regionálnej správy na čele s predstaviteľmi veľkomoravskej nobility. Čitateľ sa nedozvedá len o zaujímavých archeologických nálezoch, ale na základe sumy archeologických a historických poznatkov autor prináša pohľad na každodenný život, činnosť obyvateľov, ktoré spolu s dokladmi opevňovania a situovania hradu v krajine identifikujú jeho úlohu a zasadzujú ho do širšieho obrazu dejinných udalostí, ktoré oživujú citácie dobových autorov.

Autor: PhDr. Július Vavák, PhD.

 

Na sklade

Počet:
Kategórie: