Historika č. 1/2014

1,70 

Malokarpatský historický občasník. Zaujímavé články o histórií, víne, malokarpatskom regióne.

V čísle 1/2014 časopisu Historika sa dočítate

 • Miestopis širšieho okolia Svätého Jura a Pezinka v neskorom stredoveku (Daniel Gahér)
 • Tajomný “hrad” v pezinských Karpatoch (Zdeněk Farkaš)
 • Zaujímavý nález mincí zo začiatku 15. storočia z Limbachu (Marek Budaj)
 • Náhrobné pamiatky v Kostole sv. Juraja vo Svätom Jure (František Gahér)
 • Mestečko Svätý Jur a jeho obyvatelia v roku 1559 (Rastislav Luz)
 • Súdny proces s Matejom Paurom (Michal Franko)
 • Za neveru ku pranieru – cudzoložstvo, smilstvo a bigamia v novovekom súdnictve malokarpatských miest (Lucia Burdová)
 • Tatárske ohrozenie Malokarpatskej oblasti v roku 1663 (Helena Markusová – Juraj Valček)
 • Ochranný kríž sv. Benedikta (Tomáš Krampl)
 • Ignác Feigier ml. a stavba Kostola sv. Štefana kráľa v Modre (Peter Buday)
 • Hrob Ľudovíta Štúra na cintoríne v Modre (Sylvia Hrdlovičová)
 • Zvyky a tradície vo Svätom Jure – narodenie, sobáš, úmrtie (Silvia Grančičová)
 • 1. poľná letecká stotina v Pezinku v roku 1919 (Peter Wittgrúber)
 • Pamätná kniha železničnej stanice Pezinok (Stanislav Horváth)
 • Čriepky zo Svätojurskej kroniky 3 (Beata Vlasáková)
 • Nová expozícia Malokarpatského múzea v Pezinku – Príbeh vína (Miroslava Kišoňová)

Na sklade

Počet:
Kategórie: